Tasuta tarne tellimustele alates 49.99€

Pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau - "Taisyklės") yra dokumentas reglamenuojantis asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.babydo.lt (toliau - "E-parduotuvė"), kaip pirkėjo (toliau - "Pirkėjas") ir UAB "Vejolita", kaip pardavėjo (toliau - "Pardavėjas") tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes E-parduotuvėje. Įsigydamas prekes E-parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas

Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo momento, kai Pirkėjas, E-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs savo vardą, pavardę ir pristatymo adresą bei pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti Užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis įsipareigoja nepateikti užsakymo. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu el.pašto adresu bus siunčiama informacija susijusi su užsakymo vykdymu ir pristatymu.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas gali pirkti prekes E-parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti E-parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, išskyrus šiame skyriuje nurodytas išimtis, apie tai pranešęs Pardavėjui per 14 dienų prekių pristatymo dienos. Pirkėjo teisė atsisakyti E-parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma šiomis sutartims:

  • - sutartims dėl prekių, kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, t.y. pagal užsakymą;
  • - sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
  • - sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;


Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą bei priimti užsakytas prekes. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsakytas prekės per 3 darbo dienas nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento. Per ši terminą Pirkėjui mokėjimo neatlikus arba atskiru elektroninių laišku nepranešus apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi teisė laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Jeigu dėl klaidos ar techninių sutrikimų mokėjimas nebuvo atliktas užsakymo sudarymo ar pristatymo metu, tačiau prekės yra pristatytos, Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant pranešti apie tai Pardavėjui ir sumokėti už įsigytas prekes per 3 darbo dienas į Pardavėjo banko sąskaitą. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai pranešti Pardavėjui.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

Pardavėjas isipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis E-parduotuvės teikiamomis paslaugomis bei pristatyti Pirkejo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu. Jei Pirkėjas bando pakenkti E-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis E-parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti E-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas, kurios yra skelbiamos viešai E-parduotuvės svetainėje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5. Prekių pristatymas

Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas - transporto įmonė. Pristatymo būdą pasirenka Pirkėjas ir Pardavėjo pateiktų variantų. Pristatymą apmoka Pirkėjas. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti turimas prekes Pirkėjui ne ilgiau kaip per 14 dienų nuo apmokėjimo už prekes gavimo momento, jeigu Pirkėjas pasirinkto pristatymą per paštą, arba ne ilgiau kaip per 7 dienas visais kitais prisatymo būdais, jeigu su Pirkėju nėra sutarta kitaip. Jeigu Pirkėjas pasirenką pristatymą į užsienį, t.y. už Lietuvos, Latvijos ir Estijos ribu, Pardavėjas įsipareigoje pristatyti prekes ne vėliau kaip per 30 dienų. Jeigu Pardavėjas pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentu neturi Pirkėjo užsakytų prekių ir Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo nurodytu ilgesniu pristatymo terminu, Pardavėjas įsipareigoja nutraukti sutartį ir grąžinti sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas. Prekių įteikimo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo ar Pardavėjo įgaliotu atstovu (pvz. siunta prisatančiu kurjeriu) patikrinti siuntos būklę (ar nera išoriškai matomų pažeidimų). Pirkėjus pasirašius važtaraštyje ar siuntos priėmimo lape yra laikoma, kad siunta yra perduota Pirkėjui. Pastebėjęs siuntos įpakavimo pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti važtaraštyje ar siuntos priėmimo lape. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje ar priėmimo lape be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tinkamai ir be pažeidimu. Jeigu pristatomas prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją sutarties sudarymo metu. Jeigu Pirkėjas pasirinko pristatymą į Omniva siuntų terminalą arba DPD siuntų atsiemimo tašką, prekės privalo būti atsiimtos per 7 dienas nuo pranešimo SMS žinute dėl pristatytos siuntos gavimo. Jeigu Pirkėjas neatsiima prekių per 7 dienas, Pardavėjas turi teisę laikyti kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.

6. Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimo taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymais bei norminiais aktais. Pirkėjas įsigyjęs prekę E-paruotuvėje turi teisę ją grąžinti apie tai pranešęs Pardavėjui raštu arba elektroniniu paštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo momento. Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės. Grąžinama prekė privalo išsaugoti prekę išvaizdą ir originalią pakuotę. Prekė turi būti naujos, nepakeistos būsenos, nesugadinta, švari, be naudojimo ar valymo žymių, tinkamai įpakuota. Prekės grąžinimą apmoka Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl Pardavėjo klaidos ar dėl netinkamos prekės kokybės. Pirkėjo teisė atsisakyti E-parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju ir grąžinti prekes netaikoma šiomis sutartims:

  • sutartims dėl prekių, kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, t.y. pagal užsakymą;
  • sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
  • sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;


Pardavėjas nustato 14 dienų garantinį laikotarpį visoms parduodamoms prekėms. Jeigu per šį laikotarpį paaiškėja, kad prekė turi trūkumų ar defektų, Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę Pardavėjui. Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir Pirkėjo pageidavimu : pašalinti prekės trūkumus arba pakeisti analogiška preke arba atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti sumokėtus pinigus.

7. Atsakomybė

Pardavėjas yra atsakingas už tikslų užsakymo įvykdymą bei užsakymo pristatymą Pirkėjui per suderintą terminą. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir pristatymo vėlavimą. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis E-parduotuve. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per E-parduotuvėje esančias nuorodas. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

8. Informacijos siuntimas

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjui registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo E-parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu elektroniniu paštu.

9. Baigiamosios nuostatos

Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (kaip vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo-pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Prašymus ar skundus dėl E-parduotuvėje įsigytų prekių galima pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje: http://ec.europa.eu/odr.

Taisyklių redakcija: 2019-01-30