Tasuta tarne tellimustele alates 49.99€

Ostu-müügi eeskirjad

1. Üldsätted

Käesolevad ostu-müügi eeskirjad (edaspidi Eeskirjad) on dokument, mis määrab kindlaks veebipoest WWW.BABYDO.EE (edaspidi E-pood) kaupade soetaja e. ostja (edaspidi Ostja) ja Vejolita Ltd. e. müüja (edaspidi Müüja) vastastikused õigused, kohustused ja vastutus E-poest kaupade ostmise ajal. Müüja E-poest kaupu ostes nõustub Ostja alljärgnevate tingimustega.

2. Ostu – müügilepingu sõlmimine

Ostu-müügileping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmitud hetkest, mil Ostja on E-poes moodustanud oma ostukordi, sisestanud oma täisnime ja kauba kohaletoimetamise aadressi, valinud makseviisi, lugenud läbi ja nõustunud reeglitega ning klikkinud nupul „Kinnita tellimus”. Ostu-müügileping kehtib kuni kõigi lepingujärgsete kohustuste täieliku täitmiseni. Juhul, kui Ostja osaliselt või täielikult Eekirjadega ei nõustu, ei ole ta kohustatud tellimust vormistama. Info sõlmitud ostu-müügilepingust salvestatakse Müüja andmebaasi. Tellimuse kinnitamisega nõustub Ostja ühtlasi ka sellega, et samal hetkel saadetakse tema e-posti aadressile ka lisainfo tellimuse käsitlemisest ja kauba kohaletoimetamisest.

3. Ostja õigused ja kohustused

Ostja saab osta E-poest kaupu vastavalt Eeskirjadele, mis on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Ostjal on ilma omapoolse põhjendamiseta õigus tellimusest taganeda, kui ta on selles eelnevalt Müüjaga kokku leppinud. Erandi selles osas moodustavad alljärgnevad juhud:

  • lepingud selliste kaupade ostmiseks, mis on toodetud spetsiaalselt kasutaja eelistusi silmas pidades või kaup on kohandatud vastavalt nendele;
  • lepingud kiirestiriknevate kaupade või lühikese säilivusajaga kaupade ostmiseks;
  • lepingud sellise pakendatud kauba ostmiseks, mida on peale kohaletoimetamist avatud ning mis ei ole tervisekaitsealastel või hügieenilistel põhjustel kõlblik tagasisaatmiseks.


Ostja peab tasuma nii kauba hinna kui ka selle kohaletoimetamise tasu hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul peale ostu-müügilepingu sõlmimist. Kui Ostja selle tähtaja jooksul maksumust ei tasu ning ei saada selle kohta ka eraldi kirjalikku teadet Müüja e-posti aadressile, siis on Müüjal õigus arvata, et Ostja on ostu-müügilepingust taganenud. Kui vea või tehnilise rikke tõttu ei ole makset läbi E-poe võimalik sooritada, siis on Ostja kohustatud viivitamatult sellest Müüjale teatama ning tasuma maksumuse Müüja pangakontole ülekandega kolme (3) tööpäeva jooksul. Kui Ostja isikuandmetes on muudatusi, siis peab Ostja sellest viivitamatult ka Müüjale teada andma.

4. Müüja õigused ja kohustused

Müüja kohustub võimaldama Ostjale kõik tingimused E-poe kaupade ja teenuste nõuetekohaseks kasutamiseks ning pakkuda Ostjale ka tellitud kauba kohaletoimetamist Ostja poolt märgitud aadressile. Kui Ostja püüab õõnestada E-poe tööd või selle stabiilset toimimist, võib Müüja etteteatamata piirata või peatada tema juurdepääsu E-poodi või tühistada Ostja registreeringu. Teatud tõsiste asjaolude korral võib Müüja omapoolsel etteteatamisel E-poe tegevuse peatada või lõpetada. Samuti võib Müüja ühepoolselt muuta ka Eeskirju, mis on E-poe veebilehel avalikult kättesaadavad. Kõik Eeskirjade muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest E-poe veebilehel.

5. Kohaletoimetamise aeg

Kaup toimetatakse Ostjale kohale Müüja või Müüja volitatud esindaja – transpordifirma - poolt. Müüja pakub välja erinevad kohaletoimetamise viisid ning Ostja valib nende seast endale sobivaima. Mõningatel juhtudel toimetatakse otse Ostjale. Müüja kohustub tarnima kauba Ostjale mitte hiljem kui 14 päeva jooksul kauba maksumuse laekumisest, kui Ostja on valinud kauba kättetoimetamise viisiks tavalise postiteenuse; või mitte hiljem kui 7 päeva jooksul, kui Ostja on valinud mõne muu kauba kohaletoimetamise viisi ning Ostja ja Müüja ei ole kokku leppinud teisiti. Kui Ostja soovib kauba tarnimist väljaspoole Eesti, Läti ja Leedu piire, siis kohustub Müüja kauba tarnima hiljemalt 30 päeva jooksul. Kui ostu-müügilepingu sõlmimise hetkel on kaup otsas ning Ostja ei nõustu pikema ooteajaga, siis kohustub Müüja sõlmitud ostu-müügilepingu lõpetama ning Ostja poolt tasutud raha talle kolme (3) päeva jooksul tagastama. Kauba kättesaamisel Ostja koos Müüja või Müüja volitatud esindajaga (nt. kuller) koos kohustatud saadetise seisukorda kontrollima (kas sellel on ehk olemas väliselt nähtavad kahjustused). Ostja poolt kauba saatekirjale või mõnele muule kauba vastuvõtudokumendile alla kirjutamisega loetakse kaup Ostjale üle läinuks. Märgates kahjustatud pakendit peab Ostja märkima ostu-müügilepingu tühistamise saatelehele või või mõnele muule kauba vastuvõtudokumendile. Kui Ostja annab saatelehel oma allkirja ning märkusi juurde ei lisa, loetakse kaup talle kohaletoimetatuks õigesti ja kahjustamata kujul. Kui tellitud kaup hetkel laos puudub, siis peab Ostja tellimuse juurde ka aja, millel oleks sobilik talle hiljem kaup kohale toimetada. Kui Ostja otsustab postiautomaadi kasutamise kasuks, siis saadetakse Ostjale seitsme (7) päeva jooksul tekstisõnum kauba jõudmisest postipakiautomaati. Kui Ostja seitsme (7) päeva jooksul kaubale postipakiautomaati järgi ei lähe, siis on Müüjal õigus arvata, et Ostja keeldub ostu- müügilepingust.

6. Kauba tagastamine

Kaupa saab tagastada vastavalt Eeskirjadele ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadustele ja määrustele. Ostjal on õigus E-poest soetatud kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest, teavitades sellest Müüjat ette kirjalikult või e-posti teel. Ostja vastutab selle eest, et tagastatud kaup oleks terviklik. Kui tagastatav toode on puudulik, ei ole Müüja nõus kaupa tagasi võtma. Tagastatav toode peab olema sama välimusega ning olema pakitud originaalpakendisse. See peab olema uus, muutmata kujul, kahjustamata, puhas, ilma puhastusjälgedeta ning korralikult pakitud. Kauba tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui kaup tagastatakse Müüja süül või on tegu ebapiisava kvaliteediga kaubaga. Ostja õigus kokkuleppel Müüjaga taganeda E-poest tehtud ostu-müügilepingust ei kehti järgmiste lepingute puhul:

  • lepingud selliste kaupade ostmiseks, mis on toodetud spetsiaalselt kasutaja eelistusi silmas pidades või kaup on kohandatud vastavalt nendele;
  • lepingud kiirestiriknevate kaupade või lühikese säilivusajaga kaupade ostmiseks;
  • lepingud sellise pakendatud kauba ostmiseks, mida on peale kohaletoimetamist avatud ning mis ei ole tervisekaitsealastel või hügieenilistel põhjustel kõlblik tagasisaatmiseks.


Müüja annab kõigile kaupadele omapoolse 14-päevalise garantii. Kui selle aja jooksul selgub, et toode on puudustega või defekte, on Ostjal õigus kaup Müüjale tagastada. Müüja kohustub lahendama probleemi vastavalt kauba puudustele ja Ostja soovidele: kõrvaldada puudus, asendada kaup analoogsega, pakkuda Ostjale madalamat hinda või tagastada talle juba tasutud maksumus.

7. Vastutus

Müüja vastutab tellimuste korrektse täitmise ja kauba kohaletoimetamise eest Ostjaga kokkulepitud aja jooksul. Ostja vastutab täielikult registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja on registreerimisvormis esitanud ebatäpsed andmed, siis ei vastuta Müüja sellest tulenevate tagajärgede ega viivituste eest kauba kohaletoimetamisel. Ostja vastutab E-poest teostatud tegevuste eest. Müüja ei vastuta teiste ettevõtete veebilehtedel toimuva eest ning seda isegi mitte juhul, kui Ostja sai E-poe lingi nende teiste veebilehtede kaudu. Kui kummagile poolele on tekitatud kahju, siis on kahju tekkimises süüdiolev pool kohustatud selle teisele poolele hüvitama.

8. Informatsiooni edastamine

Müüja saadab kogu vajaliku info Ostjale tema poolt registreerimislehel märgitud e-posti aadressile. Ostja võib kõik omapoolsed teated ja küsimused saata e-posti aadressile, mille leiad E-poe kontaktide alt.

9. Lõppsätted

Eeskirjad ei piira Ostja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud õigusi, sealhulgas õigust saada hea kvaliteediga toodet või teenust. Iga tekkinud ostu-müügilepinguga seonduv vaidlus Müüja ja Ostja vahel lahendatakse pooltevaheiste läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistega kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Taotlusi või kaebusi E-poest ostetud kaupade kohta saab teha läbi elektroonilise tarbijavaidluste lahendamise platvormi: http://ec.europa.eu/odr.